Tag: book-reviews

Bokrecension: Löpa varg, av Kerstin Ekman 🇸🇪

En recension dök upp någonstans i mitt flöde som gjorde mig nyfiken på boken Löpa varg av Kerstin Ekman. När den under bokrean fanns till salu som ebok för 55 kronor så passade jag på, sen låg den en stund innan jag kom till skott att läsa den.

Jag kan lika gärna säga det direkt: jag blev besviken. I synnerhet från en väl etablerad författare och genom ett stort förlag förväntade jag mig bättre.

Boken inleds i stort sett med att huvudpersonen, den 70-årige Ulf Norrstig, sitter ute i sina marker när han får se en varg.

Förutom den korta beskrivningen av det mötet på avstånd handlar en stor del av första kanske tredjedelen av boken om hur han blickar tillbaka på sin tidiga karriär som jägare. Vi får genom hans jaktdagböcker och minnen följa hans första tid som jägare.

Men i alla fall för mig saknas i stort sett helt svar på den centrala inledande frågan: jaha, och? Ekman misslyckas i mitt tycke fullständigt med att etablera varför detta är en person man som läsare ska vara särskilt intresserad av att följa, och att en så stor del av boken handlar om den person han var, utan någon särskilt tydlig koppling till den person han är eller den person han blir till slutet av boken, hjälper knappast i sammanhanget.

Vi får följa när huvudpersonen är ute i sina marker och jagar tillsammans med sina jaktkamrater, hur han väljer att kliva av som ledare för jaktlaget, när han hamnar på sjukhus och hans tankar när det meddelas om licensjakt på varg i området. Vi får följa när han väljer att till polisen inte dela med sig av saker han känner till och inser är relevanta för en polisutredning om bland annat grovt jaktbrott, och hans tankar om den verkliga världens svenska skogsbränder år 2018 och värmen några år senare.

Mycket av detta hade potential. Istället för att relativt kort konstatera att han valde att inte dela med sig av information och ett kort stycke dialog med personen det gällde, så är det något som hade kunnat utvecklas och problematiseras mycket mer ur många olika vinklar. Istället används utrymmet i boken till reflektioner baserat på korta anteckningar i 50-60 år gamla jaktdagböcker och gamla böcker om vilda djur. Utrymmet som användes för att upprepade gånger beskriva hur han i sitt yrkesliv använt ett citat ur en viss översättning av Kiplings Djungelboken hade kunnat användas till att utveckla meningsutbytet framåt slutet av boken med den person han till slut kom fram till var den skyldige till jaktbrottet, och kanske ännu mer intressant hans egna tankar inför och under den situationen. Den verkliga världens nyliga extremvärme och skogsbränder som finns med i berättelsen hade kunnat användas som inramning till reflektioner i en rad frågor, allt från “så här har det inte varit tidigare” till funderingar kring vilda djurs situation; men det närmaste vi kommer något sådant är antagligen en reflektion om att skogen ju alltid brunnit då och då även om det här verkade värre än vanligt, att hustrun hade fått tag på den sista fläkten i affären och att hunden inte orkade gå lika långt.

Avslutningen kändes därtill väldigt abrupt. Känslan blev närmast en av “vad, tog det slut här?” och att berättelsen lämnades oavslutad.

Det här är en berättelse om en pensionär som ser tillbaka på vad han har åstadkommit under sitt liv. Som sådan kan den i någon mån vara läsvärd, men samma berättelse hade antagligen kunnat skrivas även med någon annan djurobservation i början – eller för den delen någon helt annan inledande händelse. Och just den här boken hade nog mått bra av några rejäla vändor med en bra sax eller rödpenna följt av diverse tillägg här och var. Antagligen hade runt 20% av texten kunnat klippas bort utan att någon läsare skulle ha märkt det efter lite redigering, och det utrymmet hade istället kunnat användas till just att dyka djupare i de ganska stora frågor som trots allt berörs.

Något annat som kraftigt drog ner helhetsintrycket var den tekniska kvalitén på ebokfilen. Kapitelrubriker saknades; citattecken eller andra indikationer på vad som sades, tänktes och så vidare saknades. Köper jag en bok utgiven av ett etablerat förlag (Albert Bonnier i det här fallet) via en etablerad återförsäljare (Adlibris) så förväntar jag mig en bok där det i alla fall tydligt framgår vad som är vad i texten. Här fick jag ibland gissa vad som var beskrivande text och vad som var något som någon av karaktärerna sa eller tänkte. Tio sekunders mänsklig kvalitetskontroll hade antagligen fångat upp de här felen. Extra pinsamt blir det när det i slutet av eboken står klart och tydligt att den “tillhandahålls och återges oförändrat” jämfört med den tryckta boken.

Book series review: Wolves of the South, by Hannah Steenbock

Hannah Steenbock, in the Wolves of the South series of thus far six books (with a seventh being worked on), does somewhat of a headflip of the typical trope of portraying werewolves as bloodthirsty monsters unable to control their instincts and signature traits, not least their shapeshifting.

Instead, we get to follow a race of wolf shifters with a strong sense of family and honor, strong ethics and a clear sense of what they feel is right and wrong, who are just as in control of themselves as are most real-world humans. Struggling to survive.

Hunted by men.

The first book in the series, A Wolf’s Quest (which is available free of charge in ebook form; the rest of the series costs a few dollars or euros per book for the ebooks, and is available DRM-free for reading on almost any type of device without any particular software requirements), focuses primarily on the trials of Ben and Sylvia; a chance meeting at a gas station which eventually grows into a romantic interest. As the series goes on, we get to meet more and more of these wolf shifters, who prefer to refer to themselves as simply “wolves”, seeing their struggle. Naturally we also get to meet others, including Hunters, humans adamant about and who will stop at almost nothing in their efforts to exterminate the wolves, as well as people who are caught variously in between the sides and end up having to make difficult choices, knowing that they will have to live for the rest of their lives with the consequences of whichever choice they make.

The series is set in a world very similar to our own, geographically in the United States, complete with much technology that we are used to, including computers and the Internet. Also within Steenbock’s world, lore about werewolves very similar to that of our real world exists – and, it turns out, not only are the wolves aware of it, but some of it is actually true, and some of it they wish were true. With the exception of the Hunters, however, the generally held belief among humans is that “werewolves” don’t exist, nor can exist, with predictable results when people realize what these wolves are and that they are actually for real – some humans taking the revelation better than others. The wolves also do their best to fit in, including working with humans as everything from sheepdogs to security personnel, generally without revealing their true nature, seeing as that with Hunters who might learn of their nature, to keep it concealed can be a matter of life and death for both themselves and their friends.

Although the series is described as not having “steamy” scenes, and the reader doesn’t get to see much when it happens, there is strongly implied sex in several places in the books, to say nothing of how many times it’s described how the wolves think largely nothing of being stark naked even in their human form. And while Steenbock describes the series as lacking in “that tacky alpha nonsense”, these books do show the concept of alphas in a manner more reminiscent of real-world wolf packs, which are actually largely just families or occasionally extended families where “alpha” is often simply another word for “parent”; with individuals assuming a leadership position not by forcing others to do their bidding, but by others choosing to follow the lead of and deferring to the experience of the individuals who do lead. And just as in the real world, theirs too is inhabited also by individuals who are more interested in power for personal gain than to do what’s best for the group, as well as individuals who follow another’s leadership while also questioning choices of the individual who they defer to.

The pacing within each book is what I would consider moderate. This is not a hack-and-slash litany of one fight right after another, and on numerous occasions the characters are shown doing relatively mundane things including simply having a dinner with their friends; yet there’s always enough going on to drive the narrative forward. This pacing allows the reader sufficient time to get to know the characters, their motivations, fears and dilemmas, and even encourages getting to know the characters, while not making it feel like events drag on for significantly longer than is warranted by the storytelling. Also, if you know your canine behavior and body language, you’ll notice that Steenbock has worked in some of those just-right little details here and there, as well as details which are decidedly more human than wolf – and some that aren’t quite either.

On the whole, this is a series where it’s easy to get drawn in and care about what happens to the characters.

Unfortunately, when looked at as a series, the pace of the story is slowed down quite a lot by the fact that a good portion at the beginning of particularly two of the books (A Wolf’s Fear and A Wolf’s Honor, the second and third book respectively) is spent simply catching up to the point in time that the story had advanced to at the end of the previous book, but from the point of view of other characters. The upshot of this is that we get to see what has happened through the eyes of and to characters with whom we have not yet spent any significant time, with much less head-hopping as it happens and keeping the number of characters introduced in each book more managable; but the downside is that it uses up a good number of pages which could have more directly advanced the story. In the case of A Wolf’s Honor, this adds up to approaching two thirds of the book, which, even though the events depicted themselves were captivating and there are a number of references to those events later in the series, still left me with a feeling of so when do we get to where we were? This got perhaps especially frustrating since Steenbock would finish with fairly large cliffhangers.

Another thing to be aware of is the head-hopping, with different chapters being written from the point of view each of a different character. This kind of point of view shifting is something that a lot of readers will either love or hate, but regardless of one’s take on it, it does allow for following events from different characters’ perspectives without relying on for example omniscient third person, which can easily be even more jarring not to mention feeling detached, as if reading a news story recount rather than a first-hand or second-hand account of events; or relying on one closely followed point of view character, possibly also being the narrator, describing only what they are able to observe and what they are told as they become aware of events. I don’t mind the technique, but in the specific case, even though each chapter is clearly labelled with the name of the viewpoint character, I found myself on more than one occasion having to think about who the “I” referred to. It’s a small issue, but did break immersion a little bit for me at times. More clearly establishing the narrating character within the story itself near the beginning of each chapter probably could have helped.

And then, right at the end of the sixth and currently last book (A Wolf’s Peril), Steenbock pretty much closes with a bit of a bombshell revelation that caught even the main characters themselves by apparent total surprise. I won’t ruin anyone’s enjoyment by telling what it is, but it’s something I do hope that Steenbock explores a bit further in future books in the series or set in the same world.

Overall, if you enjoy reading paranormal fiction, particularly involving werewolves, but don’t care for Hollywood-style werewolves portrayed as they often are in horror movies, then the Wolves of the South series may very well be money well spent.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén